ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า L30 Digital Ceramatrix / รอบคัน L30 Digital Ceramatrix - BMW
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
รายละเอียด
BMW M4 ยานยนต์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวแรง จากค่ายใบพัดสีฟ้า ติดตั้งฟิล์มเซรามิคแท้ตัวจริง / บานหน้า L30 Ceramatrix (40%) / รอบคัน L15 Ceramatrix (60%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 24,300 บาท