ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า ARL35CSRPS - Toyota
บานหน้า บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL35CSRPS ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคล สีชาโคลเข้ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL35CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
รายละเอียด
Toyota Celica Gan 7 - Executive Series บานหน้า ARL35C (40%) สีชาโคล / บานหลัง ARL20C (60%) สีชาโคลเข้ม