ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า CM ONE 15 / รอบคัน CM ONE 15 - Fomm
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost CM ONE Boost CM ONE Boost CM ONE Boost CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15 CM ONE 15 CM ONE 15 CM ONE 15 CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล นิวทรัลชาโคล นิวทรัลชาโคล นิวทรัลชาโคล นิวทรัลชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล
ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ CM ONE Boost
รุ่นฟิล์ม CM ONE 15
สีฟิล์ม นิวทรัลชาโคล
รายละเอียด
ORA GOOD CAT - CM ONE บานหน้า / รอบคัน / ซันรูฟ CM ONE 15 สีนิวทรัลชาโคล (60%)