ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า L80BL Special / รอบคัน L80BL Special - BMW
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Boost Special Boost Special Boost Special Boost
รุ่นฟิล์ม L80BL Special L80BL Special L80BL Special L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Special Boost
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Special Boost
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Boost
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Boost
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
รายละเอียด
BMW 525i คันนี้เจาะจงติดฟิล์มใสกันร้อนสูง ฟิล์มใสกันร้อนสูงเพื่อยานยนต์ลักซ์ชัวรี Lamina Special Series บานหน้า L80BL Special รอบคัน L80BL Special ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 31,700 บาท*