ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Home    Products   

Window film Executive Boost

   ARL20NXSRPS
ARL20NXSRPS

Dark Pigeon Grey

Film Detail ARL20NXSRPS (Dark Pigeon Grey)
Total Solar Energy Rejection (TSER%) 55
Spotlight Heat Rejection (%) 70
Visible Light Transmission (VLT%) 22
UV Rejected (%) 99
Visible Light Reflection (VLR%) 5
Digital Boost Signal Reception (%) -
*** Available only at the Lamina Exclusive shop Service Center
Details
a special color scheme, Dark Gray Pigeon, comes with high heat resistance, low reflectivity, compatible with the APL45NX model.