ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Home    Products   

Window film Special Boost

   L20N Special
L20N Special

Platinum Grey

Film Detail L20N Special (Platinum Grey)
Total Solar Energy Rejection (TSER%) 63
Spotlight Heat Rejection (%) 82
Visible Light Transmission (VLT%) 24
UV Rejected (%) 99
Visible Light Reflection (VLR%) 29
Digital Boost Signal Reception (%) -
*** Available only at the Lamina Exclusive shop Service Center
Details
Lamina Automotive Film, Model L20N Special

Give it a try with the highest level of automotive windshield film technology where Lamina Film proudly offers to Thai customers especially. With the ultimate innovative production from pure metals 'Platinum Alloy' to a special tinted film reflects up to 63% of the sun's heat and 99% protection from ultraviolet radiation, comes in an elegant, mysterious and private color, giving a great driving dimension in every situation. Better than every tinted film in the market with anti-rust, scratch-resistant, giving your motor a shiny new look, distinctive and unique for automotive-specific models and leading styles just like you.

Transparent tinted green film with low reflections and natural looks. Rest assured the film provide low reflect to other drivers on the road. Provides elegance to the luxury car in your leading style. The models could be installed to every windshield in an appropriate budget. When installed, the film fits well with the original windshield and helps reduce heat, increase the safety caused by the fragmentation of windshield.