เรื่องน่ารู้
01 เหตุผลที่ฟิล์มลามิน่าเป็นฟิล์มคุณภาพ ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ผู้ใช้รถทั่วเมืองไทย และทั่วโลกเจาะจง
02 วิธีการดูแลรักษากระจก หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสง
หลังการติดตั้งฟิล์มรถยนต์แล้ว เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลกระจก เพราะถ้าฟิล์มเกิดหลุดออกเสียหาย จะต้องเสียเวลากลับไปแก้ไขอีกครั้ง ดังนั้น ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม ควรดูแลรักษากระจกดังต่อไปนี้
 
 1. โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะต้องใช้น้ำผสมแชมพูแบบอ่อนๆ หรือ น้ำยา Film-on ฉีดลงไปบนด้านแผ่นกาวของฟิล์มและกระจกที่ติดตั้ง เพื่อช่วยขยับฟิล์มให้เข้าที่ แล้วจึงรีดน้ำออกด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ดังนั้น ภายหลังการติดตั้ง ท่านมิต้องกังวลใจหากพบว่ามีคราบน้ำขัง, กระจกมัว หรือเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1-4 สัปดาห์
  • ยกเว้นรุ่น L60MAX SPECIAL จะใช้ระยะเลา 1-45 วัน เมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่ในการยึดติดกระจก ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 7 วันแรกหลังการติดตั้งฟิล์ม ห้ามไขกระจกขึ้นลงเพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้
 2. ห้ามเช็ดถู หรือใช้น้ำล้างกระจกจนกว่าจะพ้น 21 วัน นับจากวันติดตั้ง
 3. ใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดเท่านั้น เช็ดทำความสะอาดกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆ ที่สะอาด
 4. ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ, เบาะ หรือวัสดุตกแต่งภายในรถ เนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เคลือบวัสดุดังกล่าวไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์มได้
 5. ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าเย็น, ขนแปรง, สก็อตไบร์ท หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้ 
 6. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น 
 7. รอยต่อของฟิล์มจำเป็นต้องเห็นในกรณีที่กระจกมีความโค้งมาก ๆ และอาจมากกว่า 1 รอยในกระจกบางรุ่น 
 8. กรณีหลังติดตั้ง 1-7 วัน ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศ แต่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณานำรถของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบทันที 
 9. ไม่ต้องกังวลใจ ถ้ากระจกมัวหรือมีลักษณะคล้ายน้ำขังอยู่ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง ภายในเวลา 1-4 สัปดาห์ เฉพาะรุ่น L 60 Max Special จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์
 10. เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราแน่ใจได้ว่า เราได้ฟิล์มติดรถยนต์ที่มีคุณภาพ และทราบการดูแลรักษากระจกรถอย่างถูกวิธี เพราะในการดูแลเอาใจใส่ฟิล์มติดรถยนต์ที่ติดตั้งมาใหม่อย่างถูกวิธีนั้น จะทำให้ฟิล์มที่เราติดตั้งมานั้นอยู่คู่กับรถไปได้ทนทานนาน 7-10 ปีทีเดียว 
ที่มา : 
1.International Window Film Association Flat Glass Education Guide
2.AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
3.Lamina Films Manufacturer
4.บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 
อ่านต่อ
03 ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้อย่างไร
กระจกใส พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อส่องไปที่กระจก
จะแยกพลังงานเป็น 3 ส่วน คือ
 
1. Transmission ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร

2. Absorbtion ดูดซับไปในกระจก
 • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทสู่ภายนอก
 • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร
3. Reflection สะท้อนออกนอกอาคาร

   กระจกใสติดฟิล์มลามิน่า กระจกใสที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าจะสามารถลดปริมาณพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 79% 


อ่านต่อ
04 ข้อแนะนำการเลือกฟิล์มกรองแสงให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
พิจารณาจาก

1. คุณภาพ 
ฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพดีนั้น คุณสมบัติต่างๆ ของฟิล์มเช่น  % การลดความร้อน, % การลดรังสี UV, % การสะท้อนแสง และ % แสงส่องผ่าน

ต้องเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และควรเป็นไปตามมาตรฐานของ AIMCAL (ASSOCIATION OF INDUSTRIAL METALLIZERS COATERS AND LAMINATORS), ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) และ ASHRAE มิใช่ค่าที่พิมพ์หรือโฆษณาโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิง

2. มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ต้องพิจารณาว่าเป็นฟิล์มกรองแสงที่มีแหล่งที่มาชัดเจน นำเข้ามาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานที่สากล

ยอมรับ และมีที่ตั้งชัดเจน โดยปัจจุบันมีฟิล์มกรองแสงที่ผลิตจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบและการพัฒนา, การผลิต, การติดตั้ง และการบริการ โดยโรงงานผู้ผลิตจะมอบสำเนาใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ให้บริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่นำเข้า และจัดจำหน่ายด้วย ผู้บริโภคสามารถเรียกตรวจสอบได้
 
3. ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย
ต้องเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจ จริงใจ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจฟิล์มกรองแสงอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เชื่อถือได้ และไม่มีการโฆษณาหลอกหลวง หรือเปลี่ยนยี่ห้อไปเรี่อยๆ

มีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปการรับประกันคุณภาพจะไม่ต่ำกว่า 7 ปี และสิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องเลือกบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ท่านมั่นใจว่าตลอดระยะเวลารับประกัน บริษัทฯจะยังคงดำเนินธุรกิจฟิล์มกรองแสงอยู่และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากฟิล์มที่ติดตั้งไปเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ควรเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย โดยตรวจสอบได้จากหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฯ
 
4. ราคา
ราคาต้องสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยฟิล์มเคลือบโลหะทั้งชนิด Sputtered และ Thermal จะมีราคาสูงกว่าฟิล์มเคลือบสีประมาณ 1-2  เท่าตัว
 
5. โฆษณา
ผู้บริโภคควรพิจารณาโฆษณาของฟิล์มกรองแสงต่างๆ ให้ดีก่อนเลือกติดตั้งต้องเป็นโฆษณาที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง % การลดความร้อนและคุณสมบัติต่างๆ ของฟิล์มกรองแสง ซึ่ง % การลดความร้อนที่ถูกต้องนั้นต้องเป็น % การลดความร้อนจากแสงแดดนอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มกรองแสงด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ เช่น ไม่ควรทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์หรือหลอดรังสีอินฟาเรด ไม่ว่าจะโดยการให้ผู้บริโภคใช้มืออัง หรือยืนท่ามกลางแสงไฟ ทั้งนี้เพราะเวลาที่ขับรถจริงๆ นั้น เราขับรถภายใต้แสงแดด มิใช่แสงสปอตไลท์หรืออินฟราเรดแต่เพียงชนิดเดียว ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงทั้งสามชนิดนี้แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิง และบางครั้งยังมีกรณีที่ว่าฟิล์มที่นำมาติดตั้งนั้นเป็นคนละชนิดกัน หรือใช้ฟิล์มติดตั้งซ้อนทับกันสองชั้นในการทดสอบ จุดนี้ผู้บริโภคต้องพึงระมัดระวังและพิจารณาให้รอบคอบ
 
อ่านต่อ
05 การรับประกันคุณภาพ
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า และฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่าร์​แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงว่าจะรักษาคุณภาพในการลดความร้อนจากแสงแดด โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดลอกออกจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลา 7 ปีหลังการติดตั้ง

กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลา "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งไว้นั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่ถ้าเจ้าของรถ (ผู้มีชื่อในใบรับประกันคุณภาพ) นำรถเข้าไปแก้ไขกับศูนย์ตัวแทนอื่นที่มิใช่  "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกัน หรือศูนย์ ณ สำนักงานของบริษัทฯ จะมีค่าบริการตามส่วนที่ชำรุดจริงตามความเหมาสม และบริษัทฯ จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเองเท่านั้น

ข้อยกเว้นที่นอกเหนือการรับประกัน
 
1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขูด ขัด ลอก โดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง
 
2. การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา
 
3. การใช้งานและการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 
4. การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ ใช้บริการ
 
5. กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้
 
6. กรณีความเสียหายส่วนบุคคล "ผู้ขาย" จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิดหรือผลของสัญญา
 
7. ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 
8. บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์มกรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป
 
อ่านต่อ
06 การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง
ฟิล์มติดรถยนต์จาก Lamina films
ข้อแนะนำเรื่องการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์จาก Lamina Films ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม

บางท่านอาจเคยสงสัยว่าหลังการติดตั้งฟิล์มรถยนต์แล้ว เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง วันนี้ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภท ทั้งฟิล์มรถยนต์, อาคาร, นิรภัย และฟิล์มตกแต่งจึงมีข้อแนะนำมาให้ท่านตรวจสอบดังนี้


การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์
 • สามารถทำได้ทันทีภายหลังการติดตั้งทั้งนี้คราบน้ำขัง, ฝ้า, คราบมัว หรือภาพบิดเบือน ในระยะ 1-4 สัปดาห์แรก ไม่ถือว่าผิดปกติ เนื่องจากเป็นระยะที่ฟิล์มยังไม่แห้งสนิท
 • ควรมองจากภายในไปสู่ทิวทัศน์ภายนอกด้วยมุมตรงท่ามกลางแสงธรรมชาติเสมือนการใช้งานกระจกตามปกติ ไม่ควรเพ่งหรือจ้องมองไปที่กระจก
 • ในระยะ 5 เซนติเมตรจากขอบอาจมีเม็ดฝุ่นได้บ้างเล็กน้อย ถัดจากระยะ 5 เซนติเมตร จากขอบสามารถยอมรับได้ หากลักษณะต่อไปนี้ไม่เด่นชัด
 • เม็ดฝุ่น แมลง ใยไฟเบอร์ เส้นผม รอยนิ้วมือ ขอบฟิล์มล่อนขึ้น ฟองอากาศ รอยหัก รอยขีดข่วน รอยฉีกขาด                    
 • ฟิล์มกรองแสงรุ่น L80BL Special, L75 Special, L65 Special, L40 Digital CTX , L30 Digital CTX , L15 Digital CTX และ L05 Digital CTX ฟิล์มเพื่อยุคดิจิตอล (Digital Enabling Films) เป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งกระจกบานหน้าได้ โดยไม่รบกวนระบบการทำงานหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GPS และ Easy Pass ลดลงแต่อย่างใด

ที่มา :
1. International Window Film Association Flat Glass Education Guide
2. AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
3. Lamina Films Manufacturer
4. บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
อ่านต่อ
07 ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งฟิล์ม

1. รับทราบถึงคุณสมบัติของฟิล์มว่าแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติอย่างไร
2. การติดทับจุดไข่ปลาบางส่วนไม่สามารถติดได้และอาจทำให้ฟิล์มหลุดลอกก่อนหมดอายุการใช้งานเนื่องจากพื้นผิวกระจกไม่เรียบ
3. การติดตั้งฟิล์มอาจส่งผลต่อเส้นไล่ฝ้าและเสาอากาศอาจชำรุดเสียหายได้ซึ่งไม่อยู่ในรายละเอียดการรับประกันคุณภาพ
4. รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาฟิล์มที่ถูกต้อง (รายละเอียดตามข้อควรรู้ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม)
5. รับทราบถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพฟิล์มภายหลังการติดตั้ง (รายละเอียดตามข้อควรรู้การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งฟิล์มรถยนต์)
6. รับทราบถึงวิธีการกรอกบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกันคุณภาพและรายละเอียดข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพ (รายละเอียดตามข้อควรรู้การรับประกันคุณภาพ)
7. ทัศนวิสัยจากการมองผ่านกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับกระจกติดฟิล์มกรองแสงอาจแตกต่างกันได้บ้าง
8. การติดฟิล์มบดบังบริเวณตัวรับสัญญาณระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์อาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ (ถ้ามี)
9. การติดฟิล์มที่กระจกบานหน้ารุ่นใดๆ ก็ตามที่เคลือบด้วยโลหะเมื่อขับผ่านไฟสีเหลืองเข้มจะเกิดลักษณะลายน้ำขึ้นมาจากคอนโซลด้านหน้ารถ และเมื่อขับผ่านไฟสีเหลืองเข้มไปแล้วลักษณะลายน้ำก็จะหายไปซึ่งในกรุงเทพฯ จะพบอยู่ 3 จุดใหญ่ๆ คือใต้ทางด่วนวิภาวดี - รังสิตขาเข้า – ออก, อุโมงค์นอร์ธปาร์คหลักสี่และใต้ทางยกระดับบรมราชชนนีย่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้าในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ข้อควรรู้ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม
วิธีการดูแลรักษากระจกหลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสง

1. โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะต้องใช้น้ำยาผสมแชมพูแบบอ่อนๆหรือน้ำยา Film- on ฉีดลงไปบนด้านแผ่นกาวของฟิล์มและกระจกที่ติดตั้งเพื่อช่วยให้สามารถขยับฟิล์มให้เข้าที่แล้วจึงรีดนำออกด้วยเครื่องมือต่างๆดังนั้นภายหลังการติดตั้งจะพบว่ามีน้ำขัง, กระจกมัวหรือเป็นฝ้าอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1 - 4 สัปดาห์ยกเว้นรุ่น L60 Max Special จะหายไปเองใน 4 - 6 สัปดาห์เมื่อฟิล์มแห้งสนิท และกาวทำงานอย่างเต็มที่แล้วในการยึดติดกระจกดังนั้นในช่วงระยะ 7 วันแรกหลังการติดตั้งฟิล์มไม่ควรไขกระจกขึ้นลงเพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้

2. ภายในตัวรถห้ามเช็ดถูหรือใช้น้ำล้างกระจกจนกว่าจะพ้น 21 วันหลังการติดตั้ง

3. ใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดกระจกที่ติดตั้งฟิล์มและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆที่สะอาดเท่านั้น

4. ห้ามเช็ดถูหรือทำความสะอาดกระจกภายในรถด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ,เบาะรถหรือวัสดุอื่นๆ เนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งจะไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์มและอาจทำให้ชั้นกันรอยขีดข่วนเสื่อมสภาพหลุดลอกเป็นขุยได้ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

5.ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าเย็น, ขนแปรงสก๊อตไบรท์หรือวัสดุอื่นๆที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้

6.ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น

7.รอยต่อของฟิล์มจำเป็นต้องเห็นในกรณีที่กระจกมีความโค้งมากและอาจมากกว่า1รอยในกระจกบางรุ่น

8.ภายหลังการติดตั้ง 1-7 วันถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศแต่มิใช่คราบน้ำขังกรุณานำรถของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบทันที

ที่มา:
1. InternationalWindowFilmAssociationFlatGlassEducationGuide
2. AIMCALEnergyManagementProgramWindowFilmTrainingGuide
3. LaminaFilmsManufacturer
4. บริษัทเทคโนเซล(เฟรย์)จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าจากสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 
อ่านต่อ
08 "ติดฟิล์ม" มีรายละเอียดมากกว่าที่คุณคิด
09 แฉเทคนิคตบตาการขายฟิล์ม
10 ความรู้เกี่ยวกับรังสีอุลตร้าไวโอเลต UVรังสีอุลตร้าไวโอเลต ประกอบด้วย
 • UVA  จะทำลายความยืดหยุ่นของผิว ทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น แก่กว่าวัย
 • UVB  ทำให้ผิวไหม้ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งผิวหนัง
 • UVC  จะถูกกรองจากโอโซน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นโลกได้


อ่านต่อ
11 Lamina Films Exclusive Shop คืออะไร


จากความสำเร็จตลอด 19 ปี ของฟิล์มกรองแสงรถยนต์ลามิน่า ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้านับล้านทั่วเมืองไทยในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมี่ยม คือความภาคภูมิใจของ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ที่มุ่งมั่น นำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

และในวันนี้ "ฟิล์มกรองแสงลามิน่า" ได้ก้าวสู่อีกขั้นของมาตรฐานใหม่ในการติดตั้งฟิล์ม กับโครงการ Lamina Films Exclusive Shop เพื่อเป็นหนึ่งมาตรฐานใหม่ๆ ที่ใครๆต้องก้าวตาม ในฐานะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกรองแสงโดยเฉพาะ

Lamina Films Exclusive Shop คือศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยรถที่ได้รับการติดตั้งฟิล์มจากศูนย์ Lamina Exclusive Shop จะได้รับการติดตั้งฟิล์มในห้องแอร์ปลอดฝุ่นซึ่งลามิน่าเป็นศูนย์ติดตั้งรายแรกที่ใส่ใจในการบริการลูกค้า โดยช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงที่ครบครัน พร้อมทั้งการให้บริการที่ดีเยี่ยมเป็นกันเองระดับ Exclusive

**ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นผลิตจากโรงงาน CP Films, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 จากผู้ใช้ทั่วโลก
**บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 Certificate No. QMS10051/1347
**ค้นหาศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ Click!!! : : http://www.laminafilms.com
อ่านต่อ
12 จริงรึ? ฟิล์มกันความร้อนได้ 97%
13 ความรู้เรื่องฟิล์ม 40, 60, และ 80

คำว่า 40, 60 ,80 เป็นภาษาโดยทั่วไปที่มักใช้เรียกตามระดับความเข้มของฟิล์ม โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการวัด  แต่พอจะอธิบายการเรียกรหัสฟิล์มลามิน่าให้ใกล้เคียงกับคำว่า 40,60 และ 80ได้ดังนี้

ฟิล์ม  40%  หมายถึงฟิล์มใส  ที่มีค่าของแสงส่องผ่านได้ประมาณ 35% ขึ้นไป ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 35 ขึ้นไป เช่น APL35N, POP35N, APL45NX, L80BLฯลฯ 

ฟิล์ม 60%  หมายถึงฟิล์มเข้ม  ที่มีค่าของแส่งส่องผ่านได้ประมาณ 20% ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 20 เช่น ANL20N, ARL20C, ARL20BX, L20N, POP20N ฯลฯ 

ฟิล์ม 80%  หมายถึงฟิล์มเข้มที่สุดที่มีค่าของแส่งส่องผ่านได้ประมาณ 5% ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 05 เช่น  ARL05C, ANL05N, POP05C, L05 Digital CTX  ฯลฯ 

ดังนั้นหากท่านต้องการติดฟิล์มแนะนำให้ดูรหัสฟิล์มสีฟิล์มจากทางร้านและสั่งกับทางผู้ติดตั้งตามรหัสฟิล์มที่ระบุในตัวอย่างฟิล์ม เนื่องจากลามิน่ามีฟิล์มให้เลือกถึง 5  Series  43  รุ่นและเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าของรถกับทางผู้ติดตั้ง
อ่านต่อ
14 การดูฟิล์มลามิน่าของแท้
 1. สังเกตโลโก้Lamina Films  พร้อมชื่อรุ่นที่คุณเลือกติดตั้งบนแผ่นฟิล์มทุกครั้ง  (ไม่สามารถลบออก ได้ง่าย ต้องใช้น้ำยาเฉพาะจากศูนย์ตัวแทนเท่านั้น
 2. ติดตั้งกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการกว่า 400 แห่งทั่วไทย
 3. ภายหลังการติดตั้งต้องได้รับบัตรลงทะเบียน ของแท้ต้องมีบาร์โค้ด
 4. สำหรับรุ่น L60 Max Special, L 65 Special, L80 BL Special และกลุ่ม Mystery Series สามารถติดตั้งได้ที่ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น สังเกตได้จากสัญลักษณ์      หรือ โทร 0-2422-2345


อ่านต่อ
15 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
 พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี 3 ชนิดคือ รังสีอินฟราเรด (IR) 53%, รังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) 3%, แสงสว่าง 44% ความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ เกิดจากรังสีอินฟราเรด และแสงสว่างรวมกัน รังสีอินฟราเรด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่รู้สึกได้จากความร้อน 
               


                            
ส่วนการทดสอบการลดปริมาณความร้อน (ซึ่งมีค่า % ลดรังสีอินฟราเรดรวมกับค่า % ลดความร้อนจากแสงสว่าง) ควรวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่า การวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากแหล่งกำเนิดความร้อนทั้งสองมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กราฟเปรียบเทียบค่า % การลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรด สปอตไลท์และแสงแดดของฟิล์มคุณภาพเยี่ยม

1. สรุปวิธีการพิจารณาค่า % การลดความร้อนก่อนเลือกซื้อฟิล์มกรองแสง คือ ต้องเป็น % การลดความร้อนจากแสงแดดโดยรวมเท่านั้น มิใช่เฉพาะแค่รังสีอินฟาเรด หรือค่าจากแสงสปอตไลท์

2. ค่า % การลดความร้อนต้องเป็นค่าที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE และ AIMCAL มิใช่ค่าที่ผู้ขายจัดพิมพ์ขึ้นมาเอง โดยไม่มีมาตรฐานรับรอง
อ่านต่อ