ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

How much of the window film installation? What is it based on?

SHARE
ติดฟิล์มรถยนต์ ราคาเท่าไหร่
 
How much of the window film  installation? We need to say that anti-glare window film in our country has various prices range from 1,000 up to 10,000 baht more which the features are also different, today Lamina films will take you to clarify
 
 Selecting your interested topic, just click
 
 

How much it cost for window film installation in Lamina?

At Lamina, we have many series and models of automotive window film for selection as per your styles whether it is transparent tinted film, black tinted film, matte tinted film, mercury tinted film, green tinted film and so on many more! Please have a look at our various categories below !
 
Lamina POP Series high quality, popular film
Lamina Genius Series smart film with various colors& high heat rejection 
Lamina Executive Series qualified high heat rejection for the executive level
Lamina Special Series high heat rejection transparent film for luxurious car
Lamina EV Boost digital boost film @ AiCeramic+ 100% for smart EV car
Lamina Ceramatrix Boost digital boost film @ SuperCeramic real 100% number 1 quality
Lamina Mystery Boost digital boost film @ DigitalXtreamerprotecting your skin& eyes  
Lamina CM One Boost digital boost film @ DigitalHybrid 100% for 5G car in new era
Lamina CM Icon Boost digital boost film @ DigitalMatrix 100% for 5G smart car

 
What is the estimated start price for Lamina window film installation?
See below table 

 
รุ่นฟิล์ม ราคาเริ่มต้น
ฟิล์มบานหน้า
ราคาเริ่มต้น
ฟิล์มกระจกข้าง-หลัง
ราคาเริ่มต้น
รวมสุทธิ
POP Series 2,500.-* 3,200.-* 5,700.-*
Genius Series 2,500.-* 3,200.-* 5,700.-*
Executive Series 2,500.-* 3,200.-* 5,700.-*
Special Series 3,500.-* 6,500.-* 10,000.-*
Mystery BOOST 3,500.-* 6,500.-* 10,000.-*
CM ICON BOOST 10,500.-* 5,000.-* 15,500.-*
Ceramatrix BOOST 13,500.-* 6,500.-* 20,000.-*
EV Boost 11,000.-* 20,000.-* 31,000.-*
CM ONE BOOST จำหน่ายเฉพาะโชว์รูมรถยนต์ชั้นนำ

*
This is only standard starting price, you can check for more precise price at automotive window film installer shop or Lamina authorized installer and Lamina Exclusive Shop near your home or call 02-422-2345

 
We suggest     price calculation system for Lamina automotive window film (not including adhesive peeling price and VAT)
 
 
Very simple!!! You can estimate the price of Lamina film installation by yourself, just   estimate the price of window film installation and fill in details, selecting car model and your desired film model then, the system will start to evaluate the price and bring you to the appointment with the installer shops just in couple clicks 
 
 

Which factors drive window film price? 

You may be curious now about “What determine different price for window film installation?” let’s check on each factors that might affect the price difference of each window film  
 

Window film factor

Tinted film type is important factor to determine the price, sorting by the price range from cheap to premium based on below factors: 

1.Window film type

1.1. Color tinted film or black tinted film 
It is the film with color coating layer only though, the price is quite cheap but there is no heat rejection feature so, it may not be suitable for Thailand’s sunlight
               
1.2. Metallized tinted film
Using metallic substance for heat rejection by its features of shiny and glossy which make this type of tinted film has another name called “Mercury tinted film” with the highlight of well-heat rejection and touchable price  
 
 1.3. Charcoal tinted film (or carbon film)
Using carbon as the main material to absorb heat in the cabin, the material is not so expensive but very well heat rejection and signal transmission so, it has medium price level suitable for general users
 
1.4. Ceramic tinted film
Using ceramic as heat rejection substance, with the features of UV protection up to 99% and its outstanding for dark outside/bright inside features and all digital signals can be transmitted through
 
1.5. Transparent high heat rejection film
This type of film is clearer than other films but still maintains the ability of heat rejection, usually use premium grade of heat rejection substance in the film material such as ceramic, pure silver and so on so, it has quite expensive price when comparing to general tinted film.  
 
1.6. Safety film
Premium grade of anti-glare window film with special process by merging 2 layers of film so it is 2 times thicker than common film (4 mil or 100 micron) thus, it can help to prevent the breakage of glass during the accident or break-ins very well (see more in safety film)
 
1.7. Digital film
Modern film for digital lifestyle, the remarkable features of this type of film are  zero blocking of digital signals whether it is 5G, WiFi, Radar, Lidar and so on which result to smart car’s operating system like ADAS, OTA Update to work efficiently. It is thus, the premium window film with latest manufacturing technology
 
Reading until here, still not see the picture....?
Come and take a look at the article Be careful of film selection, choose the right one for some beautiful tinted film pictures with 5 problems always found from poor quality tinted film you should know
 
We have seen many types of window film from above, now let’s have a look at another factor to determine the price of window film which is “window film manufacturing technology” that is varied by the difficulty of manufacturing process so, it is resulting to the quality of window film to the price difference, let’s check out which process are those we have
 

2. Window film manufacturing technology 

ฟิล์มสปัตเตอร์
ภาพกระบวนการทำ Sputtering (ข้อมูลจาก adnano-tek.com)
 
We have so many window films’ manufacturing technology developed since the past time and now that there is the advancement at present, different production cost decide different price for each type of window film. Let’s us summarize in clear picture as below
 
2.1. Color Coating Film
The type of film which use the glue to blend with the color and coat on the film surface thus, the cost is low and so its efficiency. The example of this type of film is coating film (We do not have this type of film in Lamina) 
 
2.2. Deep Dyeing Film
Manufacturing by using vapor, making the color evaporate to vapor and coat on the film layer, this process is more complicated than the first type of film so, the price is higher. The example of this type of film is also a coating film but the quality and durability is better than the first one (We do not have this type of film in Lamina) 
 
2.3. Thermal Evaporation Coating
With more complicated technology, it uses heat rejection substance like aluminum, gold, alloy and so on or non-metal with low boiling point in vacuum chamber, the thermal will make it evaporate so it scatter uniformly across the film layer. Therefore, this type of film is more durable and with better quality than the first 2 types above, the example of this film type mostly is metallized window film.
 
2.4. Magnetron Sputtering Coating
The latest technology and most complicated process in window film industry in this era, the sputtering process or the propulsion of electron charge under magnetic field into heat rejection particles that is supposed to coat the film (often in non-metal like carbon or ceramic) making it breaks into atomic level, spreading by the push under magnetic field so, it finally fuse in the film material evenly with highest purity (sounds cool right!?) Thus, this process is quite expensive (the most expensive out of all technologies but the outcome is the best though)
 
* For Carbon and Ceramic is non-metal with higher boiling point than metal for 4-5 times, its boiling point can be so high to 2,000°C  (based on the information from  Wikipedia : Ultra-high-temperature ceramics ) while metal boiling point is at around 250°C (based on the information from  textbooks.elsevier.com which mentioned about the boiling point of ceramic and general metal)
 
This is only a part of information…if you would like to know more in-depth details to the structure of window film (which also affect to the price) you can have a complete reading in the article  Before choosing anti-glare window film you must read this article 
 
Have a look at the manufacturing process of window film from Eastman factory here
 
 
Tips: Difference between metallic heat rejection substance and non-metallic 

Metallic substance will affect to the reflectivity of various signals which transmitted into the window such as phone signal, internet, GPS, censor, easy pass or other in-car signals

Therefore, if it is the window film with other heat rejection material like carbon or ceramic, the signal will be better get through


The vehicle factor

Each car’s brand, model, size, quantity and size of the window all determine the difficulty of window film installation and the quantity of anti-glare window film used for installation 
  1. Brandy and car model
  2. Car size
 
Regarding these 2 factors, Lamina Films have separated into Size S, M, L, XL, XXL, for example:
  • Size S : Toyota Yaris / Toyota Vios / Honda City / Honda Jazz / Ford Fiesta / Nissan March / Mazda2
  • Size M : Honda Civic / Toyota Altis / Audi Q3 / Mitsubishi Lancer / MG3 / Nissan Juke / Honda HRV / Honda CHR
  • Size L : Honda Accord / Toyota Camry / Honda CRV / Toyota Fortuner / BMW Series 3 / Ford Everest / Mazda CX5 / Isuzu Mu-X / Mitsubishi Pajero / MG6 / Mercedes Benz C-Class / Porsche 911
  • Size XL : Lamborghini Aventador / Ferrari California / Lexus LS400 / Mercedes Benz S-Class / Porsche Cayenne
  • Size XXL : Honda Stepwagon Spada / Hyundai H1 / Toyota Alphard
 
ฟิล์มเซรามิค Ceramatrix
ตัวอย่างโบรชัวร์ Lamina Films Digital Series : CERAMATRIX
 
 

Price calculation for window film installation

You can also separate each part for window film installation such as installing dual window and rear windscreen in dark tone while front windscreen in light tone, mostly the price will be calculated based on below 
  • Price for front windscreen
  • Price for dual window and rear windscreen (in short, around the vehicle)  
  • Price for sunroof (should ask the shop)
 
ฟิล์มเซรามิค Lamina
ตัวอย่างรถยนต์ที่ติดฟิล์มลามิน่า กระจกหน้า คนละแบบกับกระจกข้าง-กระจกหลัง
 
 

You should know these values before selecting window film!

If you have a chance to read the brochure of the window film or spec. leaflet, you will see that they will mention about the highlight of each type of film with some number table of the series with many values on it…so what are those values? Check out below answer together


Example of window film spec. table from Lamina Films : Lamina POP Series
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อน
จากแสงแดด
% การลดความร้อน
จากสปอตไลท์
% แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV % การสะท้อนแสง
POP05NSRPS สีนิวทรัลเข้ม 70 88 12 99 32
POP05BKSRPS  สีดีพ แบล็ค 60 77 10 99 8
POP05BKSRPS  สีชาโคลเข้ม 59 76 9 99 8
POP20RBBSRPS  สีนิวทรัล บรอนซ์ 57 74 20 99 7
POP20RBGSRPS  สีนิวทรัล กรีน 56 72 20 99 8
POP20CSRPS  สีชาโคลเข้ม 48 60 21 99 8
POP20NSRPS สีนิวทรัลดีพ 60 77 27 99 25
POP35BKSRPS  สีไลท์ แบล็ค 51 65 34 99 10
POP35NSRPS  สีนิวทรัลเอิร์ท 53 68 35 99 22
POP50NSRPS  สีนิวทรัลไลท์ 41 54 50 99 13
POP50SISRPS  Silver 52 67 48 99 28
POP05NSRPS
สี  สีนิวทรัลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88
% แสงส่องผ่าน 12
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 12
POP05BKSRPS 
สี สีดีพ แบล็ค
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
POP05BKSRPS 
สี สีชาโคลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 76
% แสงส่องผ่าน 9
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
POP20RBBSRPS 
สี สีนิวทรัลบรอนซ์ 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 57
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 74
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
POP20RBGSRPS 
สี สีนิวทรัลกรีน 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 56
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 72
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
POP20CSRPS 
สี สีชาโคลเข้ม 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 48
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60
% แสงส่องผ่าน 21
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
POP20NSRPS
สี สีนิวทรัลดีพ 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 27
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 25
POP35BKSRPS 
สี สีไลท์ แบล็ค 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 51
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 65
% แสงส่องผ่าน 34
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 10
POP35NSRPS 
สี สีนิวทรัลเอิร์ท 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68
% แสงส่องผ่าน 35
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 22
POP50NSRPS 
สี สีนิวทรัลไลท์ 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 41
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 54
% แสงส่องผ่าน 50
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 13
POP50SISRPS 
สี Silver 
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 28

= symbol to identify the film model which allows transmission of Easy pass signal 

1. Total Solar Energy Rejected (TSER)

The value which indicates the efficiency to reject solar heat directly, to say it can prevent heat from ultraviolet, visible light and infrared. Therefore, if this number is high means this window film is good in rejecting the heat in total (for more information please have a further read at  Tips about solar energy).

2. Spotlight rejected

The value which indicates heat rejection of the film from spotlight that consisted of total different radiation from the sunlight with more proportion of infrared (IR) thus, this value is always quite high around 80-90% though, this number looked so good but do not forget that we always drive under sunlight not the spotlight.
หลอดไฟวัด infrared
ภาพตัวอย่าง หลอดไฟสปอตไลท์ ที่ใช้วัดค่า IR (Infrared Radiation)
 

3. Visible Light Transmission (VLT)

 The value which indicates the light transmission percentage through the film, the less % means the darker of film and less light transmission (Lamina do not recommend for VLT less than 30% for the front windscreen or the one with eyesight problem or always driving at night).

4. UV Light Rejected (UVR) 

The value which indicates how much it can reject UV, the more number means better UV protection)
 

5. Visible Light Rejected (VLR) 

The value which indicates the ability to reflect the light, the more reflectivity means more shiny of film but if the % is low means less shiny and no reflection when looked from the outside  (Lamina do not recommend VLR more than 20% on the front windscreen due to it will reflect the front console very clear at night which will affect to the visibility during driving)
 
Do you know it!?

รีวิว ฟิล์มปรอท
High visible light rejected% (VLR) window film is very good at heat rejection but the film will be very shiny like mercury tint. At past, it is very popular but now it is replaced by ceramic film which although, it is less reflected but good in heat rejection just like metallized film. 
 
 

Summary

How much it cost to install window film depends on the factor of the type of film, manufacturing technology, car brand, model, car size as it will result in the difficulty of installation and the quantity needed to use. For Lamina, we have many types of film for selection with different prices. If you are interested in which model, you can contact our professional any time. 
 
If you are still not sure which type of film to choose,
you can have a look at our mock program first

Selecting car model, your interested film and see here
 

For more information about automotive window film, please contact 
call 02-422-2345
Facebook : https://www.facebook.com/LaminafilmsHQ
LINE : https://lin.ee/ot1aDYm

All Lamina films’ models are certified with ISO 9001 and world class standard
Passing the standard followed the method of ASTM, IWFA, AIMCAL and ASHRAE 
Warranty after sales for the whole 7 years